مانیتورینگ آنلاین

مانیتورینگ در لغت به معنای نظارت و پایش میباشد، در سیستمهایی گه عملکرد صحیح و پایداری آنها اهمیت دارد، از سیستمهای مانیتورینگ استفاده میشود، بعنوان مثال از مصادیق مانیتورینگ میشود به صفحه ی کیلومتر خودرو اشاره کرد که میتوان از طریق علائم بصری به عملکرد صحیح خودرو و همچنین از محل مشکلات بوجود آمده اطلاع پیدا کرد.

عمل مانیتورینگ در شبکه یا (NETWORK MONITORING) به پایش المان‌ها (جزء ها) ی شبکه گفته میشود که این جزء یا المانها میتوانند موارد:

 • سرورها
 • سوئیچ ها و روترها
 • لینکها
 • رایانه ها
 • فایروال ها
 • محتوای جاری در شبکه
 • تجهیزات اتاق سرور (سنسورها و عملگرها)
 • حجم جریان ها ( در پایش های کلان )
 • مسیر جریان ها (در پایش های کلان )
 • تفکیک جریان ها ( در پایش های کلان )

 پایش مانیتورینگ شبکه ها به سه صورت اتفاق می افتد:

 1. پایش از طریق نسخه ای از نرم افزار مانیتورینگ که بر روی اجزای شبکه نصب میشود
 2. پایش از طریق خروجیهایی که یک جز بر روی شبکه جاری میکند و یا تاثیری که بر روی جریان شبکه دارد(منظور از جریان شبکه پکتها و فریم های اطلاعاتی است که در شبکه جریان دارند).
 3. تعریف کردن یک سری از عمل ها بعنوان امتحان، که به صورت ادواری، سیستم مانیتورینگ از یک جزء شبکه انجام آن عمل را میخواهد تا حضور و عملکرد صحیح آنرا تایید کند.
 
مزایا مانیتورینگ

در بحث مانیتورینگ موارد زیر قابل دسترس هستند:

 • پایش عملکرد سیستم عاملهای موجود در شبکه
 • پایش عملکرد سخت افزارهای موجود در شبکه (یافتن سخت افزار معیوب قبل از توقف عملکرد آن )
 • تعریف آستانه ی عمل (Trigger) بر اساس موارد مختتلف ( بعنوان مثال تعریف میکنیم که اگر شخصی ایمیلی حاوی فایل های آفیس ارسال کرد، سشن آن کاربر بسته شود و به مدیر شبکه اطلاع داده شود)
 • پایش عملکرد سرویس ها
 • پایش عملکرد سرویس دهنده ها
 • پایش رفتار کاربران
 • نظارت بر محتوای بسته ها و ایمیل ها
 • بدست آوردن نقاط بحرانی مصرف (منابع-پهنای باند)
 • بدست آوردن نقاط بحرانی در پایداری سیستم
 • اعلام خروجی توسط سیستم مانیتورینگ بر اساس پارامترهایی که مدیران شبکه تعیین میکنند