تولید نرم افزار تست کشش ویدئویی یا Video Extensometer به سفارش شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای اولین بار خاورمیانه توسط مهندسین شرکت بهین صنعت آرشا